Zgłoszenie konkursowe – Wydarzenia towarzyszące branżowe

Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu zgłoszeniowym. Pola obowiązkowe oznaczone są jedną lub dwiema gwiazdkami.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
E-mailmonika.holowinska@paih.gov.pl

1. Dane osobowe


 


Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie Programu Partnerskiego udziału Polski w Światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju (dalej „Konkurs”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w Konkursie. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem**. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane przekazałem Administratorowi w związku ze zgłoszeniem mojego udziału w Konkursie na podstawie formularza zgłoszeniowego.


Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w postaci wizerunku w związku z udziałem w Konkursie Programu Partnerskiego udziału Polski w Światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju (dalej „Konkurs”)  i wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci fotografii oraz nagrania utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa). Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.***


Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu marketingu produktów własnych PAIH S.A.  i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00-025 Warszawa) podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług, w tym przesyłania informacji o działaniach i projektach  PAIH S.A. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem***

* pole obowiązkowe
** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Konkursie
*** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne

Splitter

2. Dane firmy

3. Adres siedziby

3. Adres korespondencyjny

Prosimy wypełnić w przypadku gdy adres siedziby firmy jest inny niż adres korespondencyjny.

Splitter

4. Szczegółowy opis oferty - Wydarzenia towarzyszące branżowe

Splitter

5. Oświadczenia Uczestnika Konkursu

Oświadczam, że:

* pole obowiązkowe
** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Konkursie
*** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne